സ്ഥാനക്കാരുടെ വാഴ്ച ദിനം

പരിശുദ്ധ പള്ളിപ്പുറത്തമ്മയുടെ തിരുനാളിന്റെ പതിമൂന്നാം ദിനമായ സ്ഥാനക്കാരുടെ വാഴ്ച ദിനത്തിൽ തിരുക്കർമങ്ങൾക് പത്തനംതിട്ട രൂപത മെത്രാൻ മോസ്റ്റ് റവ ഡോ സാമുവേൽ മാർ ഐറിനിയുസ് കാർമികത്വം വഹിച്ചു

Leave a Reply