നൊവേന എട്ടാം ദിവസം

Posted Leave a comment

പരിശുദ്ധ പള്ളിപ്പുറത്തമ്മയുടെ എട്ടാം ദിവസത്തെ നൊവേനക്കു സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറോന ചർച് മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി റവ ഫാദർ അഗസ്റ്റിൻ മൂഞ്ഞേലി കാർമികത്വം വഹിച്ചു.

നൊവേന എട്ടാം ദിവസം

Posted Leave a comment

പരിശുദ്ധ പള്ളിപ്പുറത്തമ്മയുടെ എട്ടാം ദിവസത്തെ നൊവേനക്കു സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറോന ചർച് മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി റവ ഫാദർ അഗസ്റ്റിൻ മൂഞ്ഞേലി കാർമികത്വം വഹിച്ചു.

നൊവേന ആറാം ദിനം

Posted Leave a comment

പരിശുദ്ധ പള്ളിപ്പുറത്തമ്മയുടെ തിരുനാളിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള നോവേനയുടെ ആറാം ദിവസത്തെ തിരുക്കർമങ്ങൾക്ക് അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് ബിഷപ്പ് ജെയിംസ് ആനപറമ്പിൽ കാർമികത്വം വഹിച്ചു.

നൊവേന അഞ്ചാം ദിനം

Posted Leave a comment

പരിശുദ്ധ പള്ളിപ്പുറത്തമ്മയുടെ തിരുനാളിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള നോവേനയുടെ അഞ്ചാം ദിവസത്തെ തിരുക്കർമങ്ങൾക്ക് സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറോന ചർച് മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി റവ ഫാദർ ജോസഫ് പുതുശേരി നിർവഹിച്ചു

വോളണ്ടിയേഴ്‌സ് മീറ്റിംഗ്

Posted Leave a comment

പരിശുദ്ധ പള്ളിപ്പുറത്തമ്മയുടെ സ്വര്ഗാരോപണ തിരുനാളിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്‌സ് മീറ്റിങ് 2018 ആഗസ്റ്റ് 5 രാവിലെ ആദ്യ കുർബാനക്ക് ശേഷം നടത്തി. വോളണ്ടിയേഴ്‌സ് ലിസ്റ്റ് ഉടൻ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ […]

നൊവേന നാലാം ദിനം

Posted Leave a comment

പരിശുദ്ധ പള്ളിപ്പുറത്തമ്മയുടെ തിരുനാളിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നാലാം ദിവസത്തെ തിരുക്കർമങ്ങൾക് സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറോന ചർച് മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി റവ ഫാദർ ഷെറിൻ പുത്തൻപുരക്കൽ കാർമികത്വം നിർവഹിച്ചു. […]

നൊവേന നാലാം ദിനം

Posted Leave a comment

പരിശുദ്ധ പള്ളിപ്പുറത്തമ്മയുടെ തിരുനാളിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നാലാം ദിവസത്തെ തിരുക്കർമങ്ങൾക് സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറോന ചർച് മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി റവ ഫാദർ ഷെറിൻ പുത്തൻപുരക്കൽ കാർമികത്വം നിർവഹിച്ചു. […]

നൊവേന നാലാം ദിനം

Posted Leave a comment

പരിശുദ്ധ പള്ളിപ്പുറത്തമ്മയുടെ തിരുനാളിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നാലാം ദിവസത്തെ തിരുക്കർമങ്ങൾക് സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറോന ചർച് മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി റവ ഫാദർ ഷെറിൻ പുത്തൻപുരക്കൽ കാർമികത്വം നിർവഹിച്ചു. […]

നൊവേന നാലാം ദിനം

Posted Leave a comment

പരിശുദ്ധ പള്ളിപ്പുറത്തമ്മയുടെ തിരുനാളിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നാലാം ദിവസത്തെ തിരുക്കർമങ്ങൾക് സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറോന ചർച് മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി റവ ഫാദർ ഷെറിൻ പുത്തൻപുരക്കൽ കാർമികത്വം നിർവഹിച്ചു. […]