Contact

Name Designation Contact No
Fr Jose Ozhalakkatt Vicar  9446718237
Fr Joseph Puthussery Asst Vicar  8086547291
Sunny Kadavil Kaikaran
Kuruvila Joseph Kaikaran
Varghese Thakidippuram Council Secreatary
Sabu Chacko Kariyil Vice Chairman  9562428364
Johny Pallipparambil Kapyar
Augustin Kannanthara Clerk